Renault.be Schat uw huidige wagen Français

Wettelijke vermeldingen

  1. (1) Korting: Aanbod geldig voor particulieren bij aankoop van het betreffende nieuwe Renault-model van 01/01/2022 tot en met 31/01/2022. Enkel geldig voor wagens die ingeschreven worden voor 28/02/2022.
  2. (2) Stockpremie: Aanbod voorbehouden aan particulieren bij aankoop van de betreffende nieuwe Renault tussen 01/01/2022 tot en met 31/01/2022 en op voorwaarde dat het voertuig wordt geregistreerd vóór 28/02/2022, van toepassing op een selectie van modellen/versies en naargelang hun beschikbaarheid. De stockpremie kan verschillen naargelang het model of de versie. Voor meer inlichtingen, raadpleeg een officiële Renault-verdeler.
  3. (6) Recyclagepremie: Uit respect voor het milieu verbindt Renault zich ertoe uw oude voertuig te recycleren bij aankoop van een nieuwe Renault. Aanbod geldig voor particulieren bij aankoop van het betreffende nieuwe Renault-model van 01/01/2022 tot en met 31/01/2022. Niet cumuleerbaar met enige andere overname- of recyclagepremie. Het niet meer in gebruik zijnde voertuig moet minstens zes maanden ingeschreven zijn op naam van de eigenaar van de nieuwe Renault en moet volledig zijn met inbegrip van alle wettelijke boorddocumenten. De factuur en het inschrijvingsbewijs van de nieuwe Renault moeten op dezelfde naam en hetzelfde adres staan als het oude niet meer in gebruik zijnde voertuig.

Geldig zolang de stock strekt.

De informatie over de modellen en hun kenmerken hoort bij een definitie op het ogenblik van de publicatie of update van de verschillende pagina’s van de website. Ze wordt slechts ter informatie gegeven en mag niet worden beschouwd als een contractueel aanbod van producten of diensten van Renault België Luxemburg, haar filialen of de leden van het RENAULT-netwerk. Fouten of vergissingen zijn mogelijk.