Profiteer van de aanbiedingen Renault Last Minute Deals Last Minute Deals

Renault.be

Wettelijke vermeldingen

  1. (1) Korting: Aanbod geldig voor particulieren bij aankoop van het betreffende nieuwe Renault-model van 01/07/2020 tot en met 31/07/2020. Enkel geldig voor wagens die ingeschreven worden voor 31/07/2020.
  2. (2) Stockpremie: Aanbod voorbehouden aan particulieren bij aankoop van de betreffende nieuwe Renault tussen 01/07/2020 en 31/07/2020 en van toepassing op een selectie van modellen/versies en naargelang hun beschikbaarheid. De stockpremie kan verschillen naargelang het model of de versie. Voor meer inlichtingen, raadpleeg een officiële Renault-verdeler.
  3. (3) Recyclagepremie: Uit respect voor het milieu verbindt Renault zich ertoe uw oude voertuig te recycleren bij aankoop van een nieuwe Renault. Aanbod geldig voor particulieren bij aankoop van het betreffende nieuwe Renault-model van 01/07/2020 tot en met 31/07/2020. Niet cumuleerbaar met enige andere overname- of recyclagepremie. Het niet meer in gebruik zijnde voertuig moet minstens zes maanden ingeschreven zijn op naam van de eigenaar van de nieuwe Renault en moet volledig zijn met inbegrip van alle wettelijke boorddocumenten. De factuur en het inschrijvingsbewijs van de nieuwe Renault moeten op dezelfde naam en hetzelfde adres staan als het oude niet meer in gebruik zijnde voertuig.